Trafiktælling på Leos Allé                
 
Måling nr. Vejnavn Årstal Tællingens varighed Gns. Fart (km/t) 85% fraktil (km/t) ÅDT HDT UDT Lastbilandel
1 Leos Allé nr. 57 juni 97 7 døgn 46,1 56,2 2049 2410 2204 8 %
2 Leos Allé 98 6 døgn 43,3 53,4 1868 2074   7 %
3 Leos Allé 98 7 døgn 41,2 51,2 1965 2229   7 %
4 Leos Allé nr. 48 aug 04 7 døgn 41,0 50,0 1518 1666 1503 9 %
5 Leos Allé nr. 48 juni 06 7 døgn 41,0 50,0 1383 1691 1487 9 %
6 Leos Allé nr. 48 maj 11 7 døgn 41,7 49,9 1421 1614   10,9 %
7 Leos Allé nr. 48 juni 13 7 døgn 37,8 47,3 922 1036   8,1 %
9 Leos Allé nr. 70 dec 18 6 døgn 38,4 46,8 842 975 915 7,8%
 
ÅDT= årsdøgnstrafik (gennemsnitligt antal biler pr. døgn over et år).  
HDT= hverdagsdøgntrafik (gennemsnitligt antal biler pr. hverdagsdøgn).  
UDT= ugedøgnstrafik (gennemsnitligt antal biler pr. døgn over en uge).